نویسنده = سلیمان دهکردی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت

دوره 6، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 151-173

10.22054/jplr.2017.14868.1374

الهام سلیمان دهکردی؛ سید منصور میر سعیدی