نویسنده = سرخوش، جواد
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت داوری در دعوای طلاق

دوره 6، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 95-116

10.22054/jplr.2017.12453.1313

جواد سرخوش؛ سهیلا دیبافر