نویسنده = طباطبائی، سید محمد صادق
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت و احکام بدل حیلوله

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 117-136

سید محمد صادق طباطبائی؛ یوسف براری چناری