نویسنده = سادات میر لواسانی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه بین المللی کالای عمومی در رویکرد عدالت توزیعی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-28

محمود باقری؛ سمیه سادات میر لواسانی