نویسنده = الماسی، نجادعلی
تعداد مقالات: 1
1. قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 9-43

10.22054/jplr.2017.7797

نجادعلی الماسی؛ احسان شمس