نویسنده = پناهی اصانلو، پانته آ
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 39-64

حسن بادینی؛ پانته آ پناهی اصانلو