نویسنده = آزادی، یاسمن
تعداد مقالات: 1
1. داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 121-148

حمیدرضا علومی یزدی؛ یاسمن آزادی