نویسنده = رحیمی، حبیب اله
تعداد مقالات: 5
2. ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک

دوره 6، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 147-175

10.22054/jplr.2018.8139

حبیب اله رحیمی؛ سعیده علیزاده


4. تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 89-118

حبیب اله رحیمی؛ محمد قاسم حاجیان


5. مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 63-87

حبیب الله رحیمی؛ زهره کریمی