نویسنده = اکبرزاده، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. ایجاب در معاملات دولتی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 61-80

10.22054/jplr.2017.5990.1145

ایمان دهقانی دهج؛ حمیدرضا صالحی؛ معصومه اکبرزاده