نویسنده = کاویانی، کورش
تعداد مقالات: 1
1. منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ

دوره 6، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 119-146

10.22054/jplr.2017.19151.1495

شعبان حق پرست؛ کورش کاویانی؛ حامد کهوند