نویسنده = طباطبائی نژاد، سید محمد
تعداد مقالات: 2
1. استانداردهای بررسی رفتار دولت میزبان در داوری‌های حقوق سرمایه‌گذاری

دوره 8، شماره 30، بهار 1399

10.22054/jplr.2018.5320.1127

مهدی پیری دمق؛ محمد حسین عرفان منش؛ سید محمد طباطبائی نژاد


2. جایگاه بین المللی کالای عمومی در رویکرد عدالت توزیعی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-28

محمود باقری؛ سمیه سادات میر لواسانی