نویسنده = طباطبائی نژاد، سید محمد
تعداد مقالات: 3
3. نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 89-115

محمد حسن صادقی مقدم؛ سید محمد طباطبائی نژاد