نویسنده = پاسبان، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)

دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 87-112

10.22054/jplr.2018.29927.1819

محمدرضا پاسبان؛ سیدهادی فرخی؛ احمد بیگی حبیب آبادی


2. ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات

دوره 6، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 39-68

10.22054/jplr.2017.23695.1617

محمدرضا پاسبان؛ سعید جواندل؛ علی حیدریان اله آباد