نویسنده = بیگی حبیب آبادی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان)

دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 87-112

10.22054/jplr.2018.29927.1819

محمدرضا پاسبان؛ سیدهادی فرخی؛ احمد بیگی حبیب آبادی