نویسنده = اسعدی، سید حسین
تعداد مقالات: 2
1. عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار

دوره 6، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 101-125

10.22054/jplr.2017.7842

علیرضا فصیحی زاده؛ سید حسین اسعدی


2. وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر

دوره 5، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 41-69

10.22054/jplr.2016.7125

سید محمدصادق طباطبایی؛ سید حسین اسعدی