نویسنده = فصیحی زاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار

دوره 6، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 101-125

10.22054/jplr.2017.7842

علیرضا فصیحی زاده؛ سید حسین اسعدی