نویسنده = اکبری دهنو، میثم
تعداد مقالات: 2
1. مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین

دوره 3، شماره 9، زمستان 1393، صفحه 9-32

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد باقر پارساپور


2. تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 9-37

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا