نویسنده = نظری، وحید
تعداد مقالات: 2
1. ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه

دوره 8، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 57-82

10.22054/jplr.2018.15886.1404

محمدرضا پیرهادی؛ وحید نظری


2. وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری

دوره 5، شماره 16، پاییز 1395، صفحه 57-80

10.22054/jplr.2016.6741

ناهید جوانمرادی؛ وحید نظری