نویسنده = علی انصاری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها

دوره 7، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 90-114

10.22054/jplr.2019.35374.1987

علی انصاری؛ جواد عسکری دهنوی


2. ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه

دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 37-58

10.22054/jplr.2018.23457.1609

علی انصاری؛ سید مرتضی شهیدی؛ حسن آذرنیوش