ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مطابق تعریف ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره‌نویسی تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی ناشر قصد انتقال ریسک‌های مختلف موجود در جریان پذیره‌نویسی به یک حمایت‌کننده قابل‌اطمینان را دارد. بدین ترتیب قرارداد تعهد پذیره‌نویسی نقش بیمه تأمین مالی در عرضه انواع اوراق بهادار را ایفاء می‏کند.  با توجه به روش­های موجود در  بازار سرمایه کشورهای مختلف جهت انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی، این قرارداد می­تواند ماهیت حقوقی متفاوتی داشته باشد. درروش معمول در بازارهای سرمایه منتخب نظیر آمریکا، متعهد پذیره­نویس  اقدام به تملک اوراق بهادار  می­کند؛ ولی درروش معمول بازار سرمایه ایران با انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی مالکیت اوراق بهادار به متعهد پذیره‌نویس منتقل نمی­شود، بلکه با انعقاد قرارداد،  ناشر حق الزام متعهد پذیره‌نویس به انعقاد قرارداد ثانویه را به دست می­آورد، با توجه به التزام موجود در این قرارداد قصد طرفین در قالب عقد جایز نمی­تواند قرار گیرد و این نوع تعهد پذیره‌نویسی را باید نوعی قرارداد مقدماتی دانست که برخلاف روش جاری در بازار سرمایه کشورهای منتخب، صرفاً رابطه شخصی و عهدی بین طرفین ایجاد کرده و نقل‌وانتقال مالکیتی در آن  صورت نمی­پذیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGAL NATURE OF THE UNDERWRITING COMMITMENT CONTRACT IN THE CAPITAL MARKET

نویسندگان [English]

  • Ali Ansari 1
  • seyed mortaza shahidi 2
  • hassan azarniyush 3
1 ansari@khu.ac.ir
2 Assistant Professor Department of Private Law. Judicial Sciences and Administrative Services University, Tehran, IRAN
3 Graduate Student of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University of Tehranکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
چکیده [English]

In accordance with the definition of Article 1 of the Securities Market Act, a commitment is a third party's commitment to purchase securities that have not been sold within the deadline. The publisher intends to transfer the various risks involved in the filing process to a trusted one. In this way, the underwriting contract is the role of insurance finance in the supply of securities. Given the existing methods in the capital markets of different countries to conclude an accrual contract, this contract can have a different legal nature. In selected capital markets, the obligee accepts the acquisition of securities, while in the capital market of Iran, the ownership of the securities is not transferred to the obligated issuer. By concluding the contract, the publisher will be obliged to enter into a secondary contract. Subject to the obligation contained in this contract, the intention of the parties in the form of a contract cannot be accepted. Unlike the current method in the capital market in the selected countries, this type of commitment creates a personal relationship and covenant between the parties and there is no transfer of ownership involved.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Transfer
  • Stock Trading
  • Insurance
  • Underwriting Commitment
  • Subscription