کلیدواژه‌ها = شروط غیرمنصفانه
تعداد مقالات: 3
1. شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده

دوره 7، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 205-234

10.22054/jplr.2018.27677.1725

مرتضی عادل؛ محسن شمس الهی


2. حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی

دوره 6، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 9-38

10.22054/jplr.2017.18224.1463

عباس اسدی؛ محمدباقر پارساپور؛ حسن بادینی