کلیدواژه‌ها = "توافق"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش الزامات افشا در حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 117-144

10.22054/jplr.2018.22883.1588

مهدی زاهدی؛ محمد حسین عرفان منش