کلیدواژه‌ها = سلب مالکیت ضابطه مند
تعداد مقالات: 1
1. سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل

دوره 7، شماره 24، پاییز 1397، صفحه 9-9

10.22054/jplr.2018.25457.1660

محمدصادق تیموری؛ لعیا جنیدی؛ محمد صقری؛ رضا عباسیان