کلیدواژه‌ها = داوری تجاری بین‌المللی
تعداد مقالات: 2
2. جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 97-131

10.22054/jplr.2017.7800

رضا حاذقپور؛ حمیدرضا علومی یزدی