کلیدواژه‌ها = حق اصلاح یا استرداد- حق معنوی – اثر ادبی و هنری – پدید اورنده
تعداد مقالات: 1
1. حق پدید آورنده اثر ادبی و هنری نسبت به اصلاح یا استرداد اثر

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 167-195

سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان