نویسنده = محمدرضا پیرهادی
تعداد مقالات: 1
1. ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه

دوره 8، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 57-82

10.22054/jplr.2018.15886.1404

محمدرضا پیرهادی؛ وحید نظری