داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور سمت / سازمان
نصراله ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
عادل ابراهیم پور عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
حمید ابهری دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
محمد ابوعطا دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان
خلیل احمدی دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمد رضا احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محسن ایزانلو دانشگاه
ربیعا اسکینی
علی اسلامی پناه استاد دانشگاه تهران
مجتبی اشراقی آرانی دانشگاه تهران، گروه حقوق خصوصی و اسلامی
مصطفی السان
محمد مهدی الشریف عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان
نجادعلی الماسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
اسفندیار امید بخش
منصور امینی
الهام امین زاده دانشیار دانشگاه تهران
اعظم انصاری دانشگاه فردوسی مشهد
باقر انصاری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
علی انصاری استاد
محمد علی انصاری پور
ایرج بابایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن بادینی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران
محمود باقری
احمد بیگی حبیب آبادی استاد
ماشاءاله بناء نیاسری حقوق تجارت بین المللی، داانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
مجید بنایی اسکوئی
محمد علی بهمئی مدیر گروه حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمد باقر پارساپور دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا پاسبان
فرهاد پروین عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رحیم پیلوار استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
منصور پورنوری.2 دانشکده حقوق واحد تهران مرکز
ابراهیم تقی زاده دانشیار گروه حقوق خصوصی
تورج تقی زاده
علی تقی زاده
منصور جباری قره باغ دانشگاه علامه طباطبایی
امین جعفری عضو هیات علمی دانشکده حقوق
حسن جعفری تبار
میرقاسم جعفرزاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی
جعفر جمالی
محمدرضا جوان جعفری
ناهید جوانمرادی
مهدی حاجیان
طاهر حبیب زاده دانشگاه صنعتی شریف
شعبان حق پرست استاد
مهراب داراب پور استاد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مهریار داشاب استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
حمید درخشان نیا رییس سازمان و معاون وزیر کشور / سازمان ثبت احوال کشور
احمد دیلمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه قم
حبیب اله رحیمی مدیر گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه
همایون رضایی نژاد رییس شعبه36دادگاه عمومی تهران
اویس رضوانیان استادیار گروه حقوق، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
بهزاد رضوی فرد
ابراهیم رهبری دانشگاه شهید بهشتی
مهدی زاهدی هیات علمی و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
ستار زرکلام
سید قاسم زمانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رضا زهروی
سید محسن سادات اخوی -----
علی ساعت چی دانشگاه شهید بهشتی
محمد سلطانی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا شاکری استاد
محمد جواد شریعت باقری
محمد شریف دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالحسین شیروی
ابراهیم شعاریان
ابراهیم شعاریان ستاری استاد دانشگاه تبریز
روشن علی شکاری
رضا شکوهی زاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد شمسایی
مرتضی شهبازی نیا دانشگاه تربیت مدرس
طیبه صاحب دانشگاه تربیت مدرس
محسن صادقی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد حسن صادقی مقدم
امیر صادقی نشاط
محمد صقری استادیار دانشگاه علوم قضایی
نسرین طباطبائی حصاری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید محمد طباطبائی نژاد هیات علمی دانشگاه تهران
عباس طوسی
فیصل عامری
بختیار عباسلو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
ابراهیم عبدی پور فرد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
حمید عزیزی مرادپور
پوریا عسکری استادیار/دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا علومی یزدی
هدی غفاری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
بهنام غفاری فارسانی مدرس دانشگاه و بازپرس دادسرای تهران
سید محمد مهدی غمامی دانشگاه امام صادق (ع)
مجید غمامی
اسماعیل فرجی
محمودرضا فیروزمند
غلام نبی فیضی چکاب
محمدرضا فلاح
علی محمد فلاح زاده
محسن قاسمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سید مرتضی قاسم زاده استاد تمام دانشگاه مازندران
مرتضی قاسم زاده
سید محمد مهدی قبولی درافشان عضو هیأت علمی/دانشگاه فردوسی مشهد
جواد کاشانی دانشکده ی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
محمود کاظمی هیئت علمی دانشگاه تهران
عباس کاظمی نجف آبادی
کورش کاویانی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
عباس کریمی دانشگاه تهران
حسن محسنی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
پژمان محمدی هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سام محمدی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محمد محمدی
اکبر میرزانژاد جویباری استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سید منصور میرسعیدی
عباس میرشکاری دانشگاه تهران
محمد هادی میرشمسی عضو هیأت علمی
طه مرقاتی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا مسعودی استاد
علی مقدم ابریشمی
سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری گروه حقوق دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران
ناصرعلی منصوریان دانشگاه علامه طباطبائی
محمد موحدی ساوجی
حسنعلی موذن زادگان
اشکان نعیمی فقه و مبانی حقوق، الهیات/ دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا نیکبخت دانشگاه شهید بهشتی
فریدون نهرینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
جعفر نوری
مهدی هداوند
خیرالله هرمزی مشاور حقوقی دانشگاه
رضا ولویون