دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 1-234 
6. دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان

صفحه 157-182

حسن محسنی؛ بهنام غفاری فارسانی؛ نفیسه شوشی نسب


7. مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد

صفحه 183-213

سید فضل االله موسوی؛ سید مهدی موسوی؛ محمد حسین وکیلی مقدم؛ مهدی غلامی