تحلیل و نقد قانون بای دال آمریکا در خصوص حقوق مالکیت فکری در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیار حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست‌گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهره‏برداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین‌روی، دولت­ها، مستقیم و غیر­مستقیم به تحقیق و ­توسعه می­پردازند و در زمینه­هایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایه­گذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع می­سازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای درحال‌توسعه، رشد و فراوانی بیشتری دارد و عمده تحقیقات با استفاده از بودجه­ عمومی صورت می­پذیرد. از مباحث مهم در این خصوص، موضوع مالکیت­ و نحوه بهره­برداری از نتایج این تحقیقات است. این امر هم از جهت مالکیت فکری و حقوق پدیدآورندگان و هم ازلحاظ مدیریت دانش اموال ­فکری دارای اهمیت بوده و ضروری است بیشترین بهره اقتصادی نصیب جامعه و عموم مردم شود. این مسئله از دهه­های قبل در برخی کشورها مطرح شد. اولین و مهم‌ترین قانونی که به موضوع اموال فکری تحقیقات تامین مالی شده عمومی می­پردازد قانون بای‏دال امریکا است. بسیاری از کشورها، با الگو گیری از این قانون، مقررات مشابهی وضع کرده‏اند. این مقاله به ویژگی­های قانون بای­دال پرداخته، ضمن بررسی حقوق ایران، نکاتی که باید موردتوجه قانون‌گذار به­عنوان یک کشور درحال‌توسعه قرار گیرد، مطرح می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and critique of Bayh-Dole Act on Intellectual Property Rights in Publicly Funded Research

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Mirshmsi 1
  • Maryam Farzi 2
2 Faculty of law and Political Sciences of Allame Tabataba’i University
چکیده [English]

Research is considered to be one of the elements for development in all countries. Policymakers strive to improve and increase it in terms of quality and quantity. They also aim to manage results of researches. For this reason, governments, directly and indirectly, attempt to carry out researches and resolve society needs in some fields in which private sectors cannot or are not interested in investing and being active. Publicly funded research in developing countries is more common and most researches are carried out by public funds.  Ownership and the method of utilization of research results are main issues in this area. These issues are important not only due to intellectual property, creators and innovators’ rights, but also due to the management of rights for the best economic result for the benefit of societies. This issue has been discussed in some countries since several decades ago and the Bayh-Dole Act has been the first and the most important Act that is related to intellectual property in publicly funded research. Many countries have regarded the Bayh-Dole Act as a model for adopting their legislation. This article discusses features of the Bayh-Dole. By examining Iranian law in this context, it also proposes the points which should be considered by Iran as a developing country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Publicly Funded Research
  • Intellectual Property Rights
  • Bayh-Dole Act
  • University Researchs
  • Commercialization
فارسی

- انصاری، باقر، سازوکارهای حقوقی حمایت از تولید علم، )انتشارات سمت1387(.

- محمدی، پژمان، قراردادهای حقوق مؤلف، (نشر دادگستر، چاپ اول 1386).

- مرکز تحقیقات مجلس، «پیشنهاد سازوکار اجرایی تعیین تکلیف دارایی­های فکری حاصل از تحقیق و توسعه با منابع دولتی و تسهیل تجاری­سازی آنها در اجرای تبصره 2 ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه»، (آذرماه 1390).

- نوروزی، حسین و وصفی، شهرام ، نقش نظام حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصاد دانش‌محور، موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، (چاپ اول 1393).

- آیین­نامه خط‌مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در موسسات علمی و پژوهشی، تهیه‌شده توسط معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

- دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 1393).

- قانون اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری (1386).

- قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1390-1394)

- قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400)

- قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای (1379).

- قانون حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ( 1348).

 

English Sources

Amit Shovon Ray and Sayasachi Saha, "Patenting Public-Funded Research for Technology Transfer: A Conceptual-Empirical Synthesis of US Evidence and Lessons for India", The Journal of World Intellectual Property, Vol 14, no1, 2011.

AUTM's U.S. Licensing Activity Survey , "Highlights of AUTM's U.S. Licensing Survey FY2015", available at: www.autm.net

Bhaven N.Sampat, "The Bayh-Dole Model in Developing Countries: Reflection on the Indian Bill on Publicly Funded Intellectual Property", UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Policy Brief, number5, October 2009.

Czarnitzki, Dirk and Others, "Individual Versus Institutional Ownership of University-Discovered Invention", January 2015, available at: www.ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp15007.pdf

Hvide, Hans K., Jones, Benjamin F.," University Innovation and the Professor's Privilege", the National Bureau of Economic Research, available at: www.nber.org , February 2016.

MacDonald,Lauraand Gilled, Capart, "Management of intellectual property in publicly-funded research organizations: toward European guidelines", European commission, 2004.

Montobia, Fabio, "Intellectual Property Rights and Knowledge Transfer from Public research to Industry in the US and Europe: Which Lessons for Innovation Systems in Developing Country", in the Economics of Intellectual Property: Suggestion for Future Research in Developing Countries and Countries in transition, 2009.

Nelsen, L. "The Rise of Intellectual Property in the American University." Science 279 (1998): 1460-61.

Rhines, Robert, levenson, david, "Consequences of the Bayh-Dole Act", December 12, 2005, available at: www.yumpu.com

Satyanarayana, K, "The Indian Public Funded IP Bill: Are We Ready?" Indian Journal of Medical Research, December 2008, 128.

Schacht, Wendy H, "Industrial Competitiveness and Technological Advancement:Debate Over Government Policy", Cornell University ILR School, 2012, Available at: www.digitalcommons.ilr.cornell.edu

Tantiyaswasdikul, Kallaya, "Intellectual Property Rights Policy and University Technology Transfer Output in Canadian Universities", Review of Integrative Business and Economics Research, Vol 2(2), 2013.

Zuniga, Pluvia, Wunsch Vincent, Sacha, "Harnessing the Benefits of Publicly-Funded Research", June 2014.

Public Law 96-517-DEC. 12,1980 (Bayh –Dole Act)