مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران و استاد‌یار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

چکیده

به‌موجب ماده 32 (1) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به‌گونه‌ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین ‌شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت‌شده یا ثبت‌نشده، استفاده از علامت، تجاری بودن استفاده، اثبات احتمال گمراهی. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران نیز در ماده 40، استفاده بدون مجوز از علامت دیگری و بروز گمراهی مصرف‌کننده را شرط ایجاد مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری می‌داند و مانند قانون لنهام اشاره‌ای به تقصیر خوانده ندارد. بااین‌حال، بررسی رویه قضایی نشان می‌دهد که در حقوق ایران وجود علامت معتبر ثبت‌شده یا ثبت‌نشده و تجاری بودن استفاده از علامت غیر، شرط تحقق نقض می‌باشد. برخلاف نظام آمریکا، قانون ایران به گمراهی ناشی از توهم وابستگی اشاره‌ای نکرده و چنین گمراهی‌ ذیل تبلیغات خلاف واقع در ایران مورد حکم قرار می‌گیرد. این مسئله با توجه به عدم تأثیر آن در گمراهی مصرف‌کننده، مزیت قانون ایران نسبت به قانون لنهام است. در این مقاله با تأکید بر آراء داد‌گاه‌های آمریکا و ایران، به بررسی و تحلیل این عناصر پرداخته می‌شود و در خلال طرح مباحث پیشنهادات مقتضی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative study of elements of trademark infringement in us and iranian law

نویسندگان [English]

  • mahsa madani 1
  • zohre farrokhi 2
1 Department of private law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Department of private law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, shiraz, iran and assistant professor of islamic azad university, shiraz branch
چکیده [English]

According to Article 32 (1) of the American Trademark law, trademark infringement is commercial use with no permition of the mark of another in a way that causes likelihood of confusion to product or service, their origin or affiliation to that origin. The grounds of   of realizationtrademark infringement in us include the existence of valid mark whether registered or unregistered and using of mark, being the use commercial, proof of likelihood of confusion. Also the Iranian patent, industrial dedign and trademark law, introduce the non permission use of anothers mark and accoring likelehood of confusion of the consumer, the requirements of civil liability from the trademark infringement and like lanham act, do not mention the negligince of defendant. However, studing the judicial perecents shaws that in iraninn law, existing of valid registered or unregistered mark and being the use of anothers mark commercial, is the realization of infringement. Unlike the American system, Iranian law does not mention the confusion arising from affiliation and confusion following such confusion, is considered under the false advertising.  In compare with the lanham act, with respect to the irrelevance of it in confision of consumer, this is the advantage of Iran's law.  In this paper, emphasizing judgements of courts of us and Iran, analyzing these elements will be discussed and appropriate proposals presented during the discussion of the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infringement of Trademark
  • Commercial Use
  • Likelihood of Confusion
  • Us law
  • Iranian Law
بادینی، حسن، مجید حسین‌زاده، سمانه محبی فرد،  «بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی»، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 73، ( 1393 ).

صفایی، سید ‌حسین و حبیب‌لله رحیمی، مسئولیت مدنی،( تهران: سمت، 1389)

قاسم‌زاده، مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی،( تهران، میزان، 1387)

کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی،( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1390)

 

English Sources

Yen Alfred C.,( 2015) "Intent and Trademark Infringement" , Arizona Law Review ,VOL. 57:715.

Bartow Ann, (2004), "Likelihood of Confusion", School of Law - University of San Diego, San Diego Law Review, , Vol. 41: 721.

Beebe Barton( 2006), "An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement" ,California Law Review, Volume 94 , Issue 6,.

Danish patent and trademark office, (2010), Workshop on the Revision of Trademark Law, Diqing (Yunnan Province), P.R. China.

Dr B.L Wadhera, Law Relating To Intellectual Property- Patents, Trade Marks, Copyrights, Designs, Geographical Indications, Semiconductor Integr, (Universal Law Publishing ,5th Edition, 2016).

Palmer Edwards Wildman LLP, "No registration, no problem", World Trademark Review, December/January 2013.

Kenneth R. Thomas, Tatelman, Todd B, "The Power to Regulate Commerce: Limits on Congressional Power", Washington D.C., Library of Congress. Congressional Research Service., 2014.

Blum Kevin, Ariel Fox, Christina J. Hayes, and James (Hanjun) Xu., (2010),"Consistency of Confusion? A Fifteen-Year Revisiting of Barton Beebe’s Empirical Analysis of Multifactor Tests for Trademark Infringement", Harvard Law School Public Law & Legal Theory Working Paper Series Paper No. 09-32,.

Young Jay -June Yang,?(2008)," How to Protect A Trademark In Korea", European Communities Trade Mark Association 27th Annual Meeting in Killarney.

Lemley Mark A. and  Mark McKenna, (2010), "Irrelevant Confusion", Stanford Law Review [Vol. 62:413,.

Lemley Mark A., (1999), "The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense", 108 YALE L.J. 1687, 1688

Partridge Mark V.B., "Likelihood of Confusion: Understanding Trademark Law’s Key Principle", Pattishall, McAuliffe, Newbury, Hilliard & Geraldson LLP.Available at: https://www.pattishall.com/pdf/LikelihoodofConfusion.pdf.

Kaeding Patricia J., (1992), "Clearly Erroneous Review of Mixed Questions of Law and Fact: The Likelihood of Confusion Determination in Trademark Law", The University of Chicago Law Review, Vol. 59 : Iss. 3,.

Marquez Patricia, (2011), "Trademark: A Comparative Look at China and the United States, Touro", International Law Review, Volume 14, No. 2.

Brown Ralph S. Jr,(1948), "Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols", , Yale Law School Faculty Scholarship,The Yale Law Journal, VOL 57.

Tushnet Rebecca, (2011)," Running the gamut from A to B: Federal Trademark and False Advertising Law", University of Pennsylvania Law Review ,Vol. 159,.

Callmann Rudolf, (1949), "Trade-Mark Infringement and Unfair Competition", 14 Law and Contemporary Problems ,.

Dogan Stacey L. & Mark A Lemley, (2005), "The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?", 54 Emory L.J. 461, 467 ,.

Stephanie M. Greene, (2008), "Protecting Well-Known Marks in China: Challenges for Foreign Mark Holders",American. Business Journal, Vol.45 ,.

Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4th ed ( us :Clark Boardman Callaghan, 2007).

Landes William M. & Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law (Harvard Univ. Press, 2003).

 

 ج) آراء استنادی

Bd. of Regents, Univ. of (Tex. ex rel. Univ. of Tex. at Austin v. KST Elec. Ltd., 550 F. Supp. 2d 657, 672 (W.D. Tex. 2008).

Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG, No. 15-1335)).

Champions Golf Club, Inc. v. Champions Golf Club, Inc., 78 F.3d 1111, 1121 (6th Cir. 1996).

Hanover Star Milling Co v Metcalf, 240 US 403, 415 (1916); see also United Drug Co v Theodore Rectanus Co, 248 US 90, 97 (1918).

Stix Products, Inc. v. United Merchants & Manufacturers Inc., 295 F.Supp. 479, 488 (S.D.N.Y.1968).

ed 2010).

Platinum Home Mortgage Corp. v. Platinum Financial Group, Inc., 149 F.3d 722, 47 U.S.P.Q.2d1587 (7th Cir. 1998).

Rescuecom Corp. v. Google, Inc. 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009).

Taubman Company v. Webfeats, et al. 319 F.3d 770 (6th Cir., February 7, 2003).

United States v. 88 Cases, More or Less, Containing Bireley‘s Orange Beverage, 187 F.2d 967, 971 (3d Cir. 1951(