جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می‌کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش‌بینی نشده، اشاره‌ای صریح نشده است.
هم‌چنین قانون در مورد تصمیمی که قاضی درصورت تفکیک یا جمع بین دعاوی اتخاذ می‌نماید، اشاره‌ای نکرده است. در مورد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و قابل تجزیه نبودن دعوی نیز مقرره صریحی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله مطالعه موارد تفکیک دعاوی از یکدیگر و هم‌چنین جمع بین دعاوی و تصمیمی که قاضی در هر مورد اتخاذ می‌نماید و نیز موارد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیم قاضی در هر مورد می‌باشد. در این مقاله امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست و سابقه موضوع و جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی، با حقوق فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Aggregation and Separation of Claims and Comparing with Disjoining an Action in Iranian and French Law

نویسنده [English]

  • Khirollah Hormozi
چکیده [English]

The aggregation and separation of claims, the disjoining an action into several actions and courts’ decision in each case are important topics. These issues are not mentioned explicitly in Iranian Civil Procedure Code (CPC), but they are considered in French law precisely. The CPC has referred to separation of claims; however, the aggregation of claims has not dealt with directly. There is no indication in the CPC as to judges’ decision in aggregation and separation of claims. In addition, there is no explicit regulation about disjoining an action into several actions and indissociably of the claim. The aim of this article is to discuss the issues of separation of claims, aggregation of claims and related judges’ decisions. Furthermore, it considers disjoining an action into several actions and pertinent cases. In doing so, by comparing Iranian law with French law, it deals with the possibility of commencing several claims through one petition, the aggregation of claims and the disjoining an action into several actions

کلیدواژه‌ها [English]

  • disjoining an action
  • aggregation of claims
  • disjoinablity of action
  • indisjoinablity of action
  • separation of action