تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده

مبحث عام و خاص یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اصول فقه و قوانین موضوعه می‌باشد به طوری که بسیاری از ادله شرعی و قوانین به صورت عام وضع گردیده است. و از طرفی قاعده ای مشهور وجود دارد که هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد.
در خصوص اینکه آیا عام بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت می‌باشد یا خیر و اینکه آیا اجمال خاص به عام سرایت می­کند، آراء و نظرات اصولیین متشتت و دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. نوشتار حاضر با مطالعه ی تطبیقی به بررسی و بازکاوی دلایل آراء یاد شده می­پردازد و در نهایت با رهیافت­های اصولی، اتقان بعضی دیدگاه هارا اثبات و راه را برای یافتن نقطه وفاق به منظور همسان­سازی را هموار نموده و نتیجه می­گیرد که در سرایت اجمال خاص به عام در شبهه ی مفهومیه تردید بین المتباینین تفاوتی آشکار بین عام مجموعی و عام استغراقی وجود داشته و در شبهه ی مصداقیه دلیل لبّی، عقل به عنوان یک منبع مستقل،  دارای حجیت بوده و هیچ تفاوتی با مخصصات لفظیه ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In contrast to general and specific knowledge and its application of the law

نویسنده [English]

  • alireza salehi
چکیده [English]

The Concepts of General and Special are crucial issues in jurisprudence and statutes, that is, many provisions in statutes lay down on this basis. There is a well-known maxim which states that no General exits unless it is limited with a Special.The question of whether the general phrase is acceptable after narrow phrase and whether the ambiguity of special conveyed to general as well as fulfillment of suspicious via practical rules in subjective suspicious and in generality rule in non-suspicion at narrow phrase, is subject to great controversy and debates. This article deals with this issue by conducting a comparative study and considering the reasoning on which courts’ judgments are based. Then, it proposes some jurisprudential solutions for the purpose of convergence and finally, it concludes that there is obvious difference between collective general and floated general phrase and in subjective suspicion the wholly evidence, the wisdom as an independent source have value and no difference among other verbal specials.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • general
  • special
  • value
  • conveance
  • suspicion