ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل

چکیده

داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می‎باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی تأکید نموده‎اند که برای تحقق این هدف دیدگاههای مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحث‎برانگیز ورود ثالث در داوری سرمایه‎گذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‎گذاری و موافقتنامه‎های تجارت آزاد، علی‎الخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاههای نوینی را لحاظ نموده‎اند؛ همچنین دیوانهای داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی را مورد بحث قرار داده‎اند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می‎باشد و نتیجه‎گیری می‎کند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایه‎گذاری بین‎المللی ورود ثالث امکان‎پذیر بوده و در جهت حل‎وفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Third Party Participation in Investor-State Arbitration: New Trends in ICSID Rules and UNCITRAL Transparency Rules

نویسندگان [English]

  • Ali Moghadam Abrishami 1
  • hamed zamami 2
1 Assistant Professor of Faculty of Law and Political Science of Allameh Tabataba’i University, Tehran
2 Master of Law In International Trade Law
چکیده [English]

Arbitration is the most common method for resolving international investment disputes. The significant development of transparency in investment arbitration has led this notion to play a crucial role in the field of third party participation. The issue of third party participation in international investment arbitration is subject to controversy and different interpretations. This is a controversial area among national arbitration laws. Rules of different arbitration institutions have also taken different views as to whether third party can participate in international arbitration. ICSID Arbitration Rules, as amended in 2006, and UNCITRAL Transparency Rules 2013 have considered new trends and perspectives in this regard. A number of ICSID tribunals have also adhered to this trend by considering a modern approach. This Article aims to examine these Rules and related case law in the light of third party participation and concludes that there is a tendency towards the recognition of third party participation in investor-State arbitration in order to meet jurisdictional objectives and to bring transparency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "International Investment Arbitration"
  • "Third Party Participation"
  • "ICSID"
  • "UNCITRAL"
  • "Amicus Curiae"
  • "Transparency"