ماهیت و احکام بدل حیلوله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

چکیده

مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد  صورت دوم  ان است  که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون اینکه تلف شود به طور موقت از دسترس خارج می شود و به اصطلاح رد ان به صاحب مال متعذر گردد. بروز چنین  وضعیتی موجب طرح سوالاتی می شود از جمله اینکه ماهیت بدل حیلوله  چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Essence and the Rules of Intervening Substitute

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Sadegh Tabatabaei 1
  • Yousef Barari Chenari 2
چکیده [English]

According to article 311 of Iranian Civil Code, the usurper is obliged to give back the substitute of usurped property to the owner under two subsequent conditions: the first one is in the case of loss of the usurped property; the second is the case of presence without the possibility to deliver. The substitute in the first case is a substitute of loss, while in the second case it would be an intervening substitute (Badal Heilulah). Thus intervening substitute is due to the case of usurp, without the possibility of withdrawal, whether temporary or permanent.Such situation, raise the question of essence and regulations of intervening substitute and the question of ownership of its benefits in the different intervals of possession

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grabbing
  • intervening substitute (Badal Heilulah)
  • heilulah Guarantee
  • Proverbial substitute
  • Price substitute