کلیدواژه‌ها = انتقال فناوری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 65-104

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری