کلیدواژه‌ها = کلیدواژگان: دعوای مشتق
تعداد مقالات: 1
1. دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 85-108

محمدرضا پاسبان؛ مجتبی جهانیان