نویسنده = حمید میری
تعداد مقالات: 2
1. دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد

دوره 7، شماره 24، پاییز 1397، صفحه 173-199

10.22054/jplr.2018.9009

حمید میری؛ منصور امینی؛ سامان متقی شهری