نویسنده = اعظم امینی
تعداد مقالات: 1
1. بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق

دوره 5، شماره 16، پاییز 1395، صفحه 31-56

10.22054/jplr.2016.6740

اعظم امینی