نویسنده = محمد مهدی حاجیان
تعداد مقالات: 2
2. اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 157-180

اعظم انصاری؛ محمد مهدی حاجیان