قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوان‌های داوری در داوری تجاری بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

چکیده

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان­های داوری و برخی دادگاه­های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می­شود و طرف ناقض موافقت‌نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت‌نامه نزد دادگاه ملی منع می­نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می­بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان­های داوری را در داوری تجاری بین­المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان داوری، صلاحیت خود را از توافق طرفین به عاریه می­گیرد راجع به اختیار و مبانی صدور این قرار توسط مرجع داوری، چالش­های جدی وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه­های ملی، قرار مزبور صادره از دیوان­های داوری در داوری تجاری بین­المللی در حال تبدیل‌شدن به رویه­ای مقبول  و مبنای آن علاوه بر موافقت‌نامه داوری، قوانین و مقررات بین­المللی و ملی ناظر بر داوری است. چنانچه با احراز شرایط مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دیوان­های داوری صادر شود، مزایای داوری ازجمله انعطاف‌پذیری، محرمانگی، بی­طرفی و سرعت رسیدگی داوری تأمین و تضمین می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-suit Injunctions Issued by Arbitraral Tribunals in International Commercial Arbitration

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaee 1
  • Mazkour Salehi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University (Shiraz- Islamic Republic of Iran), Shiraz, IRAN
2 M.A at Private Law, Shiraz University, Shiraz, IRAN.
چکیده [English]

Anti-suit injunction is an order issued by a court or arbitral tribunal that prevents an opposing party to lodge or pursue a dispute before a national court in breach of that agreement. Considering the importance of this injunction in support of the arbitration, the status of injunction issued by arbitral tribunals in international arbitration shall be reviewed. However, since the jurisdiction of the tribunal is subject to the agreement between the parties, there are serious challenges regarding the authority and grounds for issuing this order by arbitral tribunals. The results of the research indicates that, contrary to the anti-suit injunctions issued by national courts, the injunctions issued by arbitral tribunals in international commercial arbitrations are becoming an acceptable procedure. These injunctions are based on arbitration agreements, international and national laws and regulations regarding arbitration. Since the origin of the Anti-Suit Injunction is common law legal system, Iranian legal system and its precedent are alien to such injunction. In addition, the function of Anti-Suit Injunction in Iranian law in the form of provisional measure cannot be justified. Anti-suit injunctions issued by arbitral tribunals have many advantages in the arbitration process such as flexibility, confidentiality, impartiality and the speed of arbitral proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Provisional and Interim Measures
  • Breach of Arbitration Agreements
  • Enjoining Litigants from Proceeding
  • Anti-suit Injunction
  • Commercial Arbitration