نظام حقوقی مناسب برای حمایت از ظاهر و حس وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها

زهرا شاکری؛ سهیلا نورعلی

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1400، ، صفحه 119-155

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.52791.2417

چکیده
  ظاهر کلی یک وب‌سایت یا نرم‌افزار که از آن به "ظاهر و حس" تعبیر می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص هایی محسوب می‌شود که یک کسب‌وکار می‌تواند از طریق آن به طورمستقیم خود را به مصرف‌کنندگان معرفی کند. به همین دلیل بسیاری‌ از تجار تلاش می-کنند با صرف هزینه ، یک ظاهر و حس متمایز برای وب‌سایت یا نرم‌افزار خود طراحی کنند. با این حال، تقلید غیرمجاز ...  بیشتر

مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع

حسن بادینی؛ حامد نجفی

دوره 5، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 9-42

https://doi.org/10.22054/jplr.2017.7401

چکیده
  چکیده؛ به‌موجب نهاد نقض غیر‌مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر‌مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می‌شود. در حقوق اختراعات ...  بیشتر

شرط مبادله‌ی پیشرفت‌ها در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از حق اختراع

مصطفی بختیاروند؛ مجید سربازیان

دوره 4، شماره 13 ، دی 1394، ، صفحه 37-59

https://doi.org/10.22054/jplr.2016.2015

چکیده
  شرط مبادله­ی پیشرفت­های انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهره­برداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهم­ترین شروط قراردادهای مجوز بهره­برداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می‌طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی می­شدند، اکنون به­صورت ...  بیشتر

تأملی برماده 30موافقت نامه تریپس و درسهایی از رویه قضایی سازمان جهانی تجار

حمید عزیزی مراد پور

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 130-156

چکیده
  ماده 30موافقت نامه تریپس در موردمحدودیت های حقوق دارندگان حق اختراع مـی باشـد نگرش حاکم بر موافقت نامه تریپس نگرش حمایتی است بـدین معنـی کـه ایـن موافقـت نامـه عمدتا بدنبال حمابت از حقوق دارندگان مالکیت فکری است اما علی الاصـول رسـالت حقـوق مالکیت فکری ایجادتوازن بین حقوق فردی دارندگان و حقـوق اجتمـاع یـا بـه تعبیـر مـاده 7 موافقت ...  بیشتر