نویسنده = شهبازی نیا، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1393، صفحه 9-37

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا