نویسنده = علومی یزدی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
2. داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 121-148

حمیدرضا علومی یزدی؛ یاسمن آزادی