نویسنده = شاهین، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی

دوره 8، شماره 31، تابستان 1399، صفحه 35-64

10.22054/jplr.2020.41540.2202

محمد تقی رفیعی؛ ابوالفضل شاهین


2. نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران

دوره 7، شماره 24، پاییز 1397، صفحه 201-229

10.22054/jplr.2018.24149.1627

جعفر نوری یوشانلوئی؛ ابوالفضل شاهین