نویسنده = عرفانمنش، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. امکان ثبت رژیمهای دوزِ دارویی به عنوان اختراع در اروپا

دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 125-149

مهدی زاهدی ؛ محمدحسین عرفانمنش