نویسنده = کریمی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 63-87

حبیب الله رحیمی؛ زهره کریمی