نویسنده = کلانتر هرمزی، مهرافروز
تعداد مقالات: 1
1. جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک

دوره 6، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 141-168

10.22054/jplr.2017.9378.1250

غلام نبی فیضی چکاب؛ مهرافروز کلانتر هرمزی