نویسنده = فیضی چکاب، غلام نبی
تعداد مقالات: 2
1. جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک

دوره 6، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 141-168

10.22054/jplr.2017.9378.1250

غلام نبی فیضی چکاب؛ مهرافروز کلانتر هرمزی


2. بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران

دوره 3، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 149-178

غلام نبی فیضی چکاب؛ ابراهیم تقی زاده؛ عزیزاله فهیمی؛ خداداد خدادادی دشتکی