الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا

هادی قنبری بناب؛ محمد مهدی حاجیان؛ عباس کاظمی نجف آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2022.46757.2312

چکیده
  یکی از مسائل مهم در زمینه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات میباشد. هدف مقاله، تجزیه و تحلیل قوانین،مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران درخصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه ...  بیشتر

مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی

عباس کاظمی نجف آبادی

دوره 5، شماره 18 ، خرداد 1396، ، صفحه 131-165

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2017.7421

چکیده
  زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج‌شده یکی از نقاط چالش‌برانگیز در قراردادهای نفتی بین‌المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یک‌سو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می‌دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه‌ی قراردادهای نفتی معمولاً تحت‌تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی‌زبان ...  بیشتر