نویسنده = عرفان منش، محمد حسین
تعداد مقالات: 2
1. استانداردهای بررسی رفتار دولت میزبان در داوری‌های حقوق سرمایه‌گذاری

دوره 8، شماره 30، بهار 1399

10.22054/jplr.2018.5320.1127

مهدی پیری دمق؛ محمد حسین عرفان منش؛ سید محمد طباطبائی نژاد


2. بررسی نقش الزامات افشا در حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 117-144

10.22054/jplr.2018.22883.1588

مهدی زاهدی؛ محمد حسین عرفان منش